ZEND STUDIO – IDE HÀNG ĐẦU VỀ PHP

ZEND STUDIO 10.0.0 – IDE HÀNG ĐẦU VỀ PHP

Các tính năng nổi bậc của Zend Studio  10.0.0 bao gồm:

 1. Xây dựng các ứng dụng di động
 2. Hỗ trợ chương trình i IBM
 3. Tích hợp Zend Framework
 4. Hỗ trợ dịch vụ đám mây
 5. Thay đổi cấu trúc PHP
 6. Hiển thị cấu trúc PHP
 7. Biên tập PHP và quản lý files
 8. Hỗ trợ JavaScript
 9. Hỗ trợ HTML và CSS
 10. Sữa lỗi PHP
 11. Tích hợp Zend Server
 12. Testing PHP
 13. Kết nối cơ sở dữ liệu
 14. Cài đặt đơn giản

Tiếp tục đọc

Advertisements